Zemic krachtopnemers toegepast voor weging in nood toilet

Vandaag de dag leven 4,5 miljard mensen zonder een veilig toilet en 892 miljoen mensen doen nog steeds aan open ontlasting. Om deze situatie te verbeteren, werkt IHE Delft aan nieuwe technologieën op het gebied van fecaal slibbeheer. Het bedrijf werkt nauw samen met partners over de hele wereld met als doel het kennis niveau te verhogen op het gebied van sanitatie door middel van onderwijs.

emergecytoilet

emergecytoilet met weegcel

Het IHE Delft Instituut voor Water Educatie is het grootste internationaal gediplomeerde wateronderwijsinstituut ter wereld. IHE Delft heeft het emergency Sanitation Operation System (eSOS) ontwikkeld. Dit is een duurzame, holistische en betaalbare sanitatieoplossing die ingezet wordt tijdens de nasleep van een ramp. Het toilet verbetert de kwaliteit van leven voor mensen in noodsituaties – van natuur- tot antropologische rampen – en minimaliseert de bedreiging voor de volksgezondheid van de meest kwetsbare leden van de samenleving. Dit project is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Flex Design (een ontwerpbureau) en IHE Delft.

Wegen kan leiden tot veel nuttige inzichten, zo ook in dit geval. De ontwikkelaars willen gebruik maken van wegen in het toilet. Daarom is er contact opgenomen met Zemic Europe. Zemic Europe is enthousiast om IHE Delft te helpen bij dit innovatieve project, door hen te adviseren op het gebied van wegen.

Hoe Zemic Europe IHE Delft heeft geholpen

Met de hulp van Flex Design heeft IHE Delft het noodtoilet (eSOS) ontwikkeld.

eSOS-loadcell

eSOS weegcel

eSOS biedt rampgebieden sanitaire voorzieningen met een betere hygiëne, een verminderd risico op de uitbraak van ziektes en lagere operationele kosten. Er is gezocht naar toegevoegde waarde van het systeem, ook om financiering te vinden voor de verdere ontwikkeling. Het wegen van de urine en fecaliën draagt bij aan het realiseren van die toegevoegde waarde.

Daarom hebben de onderzoekers van Flex Design gezocht naar een partner die kon helpen bij de selectie van de meest geschikte krachtopnemer voor deze toepassing. Zemic heeft een breed programma van krachtopnemers en accessoires en een grote engineering afdeling met de mogelijkheid om producten op maat te ontwerpen. Zemic heeft geadviseerd over de best passende krachtopnemer en heeft ook een accessoire op maat ontworpen die dient als krachtinleiding. Met deze componenten van Zemic is een toiletsysteem ontwikkeld waarin nauwkeurig wordt gewogen.

Het ‘emergency Sanitation Operation System’ (eSOS) toilet

Het eSOS is een innovatief noodtoilet en het systeem gebruikt ICT om kosten te besparen in de gehele sanitatiebeheersketen. Deze toiletten zijn gemakkelijk inzetbaar in rampgebieden vanwege hun robuuste en lichtgewicht specificaties. Enkele unieke kenmerken zijn onder meer de remote-sensing controle, een energietoevoerunit, een gsm/gps-sensor/kaart, aanwezigheidssensoren, een sensor voor het verzamelen van urine/uitwerpselen, een S.O.S.-knop en een communicatiesysteem dat gegevens doorgeeft aan een alarmcentrale.

Details van het eSOS toilet

De kern van eSOS wordt gevormd door toiletten die data verzamelen over de toiletgebruikers via gescheiden urine- en fecaliënstromen. Deze informatie wordt via een web-based applicatie geanalyseerd en toegankelijk gemaakt. De informatie en de verkregen inzichten worden allereerst gebruikt om het afvoeren en verwerken van de afvalstromen efficiënter te maken. Opslagtanks kunnen ‘just-in-time’ geleegd worden, waardoor het aantal transportbewegingen en de hoeveelheid arbeid aanzienlijk verminderd kan worden. Een belangrijk voordeel is ook dat overvolle tanks en de daarmee samenhangende hygiëneproblemen veel beter te beheersen zijn. Ook kan het omzetten van het afval in energie, water en meststoffen in de centrale verwerkingsunits beter worden gemanaged.

De informatie wordt ook gebruikt om inzicht te verkrijgen in de gemiddelde gezondheidstoestand van de gebruikers. Stijgt of daalt het gemiddelde lichaamsgewicht en hoe verhoudt deze zich tot de omvang van de afvalstromen? Onderzocht wordt of hieruit nuttige conclusies kunnen worden getrokken, bijvoorbeeld voor de aanvoer van voedsel en vers drinkwater. Ook de kosten van voedselverspilling enerzijds en de gevolgen van ondervoeding anderzijds kunnen mogelijk beter in de hand gehouden worden.

In vluchtelingenkampen op de Filippijnen en in Nairobi is het eSOS toilet in het veld getest. Het testen in het veld is mogelijk gemaakt door financiering van de Bill en Melinda Gates Foundation.

Zemic Ring Torsie Krachtopnemers

Zemic biedt roestvrijstalen ringtorsie krachtopnemers met een laag profiel; de BM24R-familie. In deze toepassing wordt een BM24R gebruikt. Deze weegcel is verkrijgbaar met een bereik van 60kg-60t, is OIML gekeurd, waterbestendig en geschikt wanneer een hoge mate van nauwkeurigheid vereist is. De loadcel is hermetisch afgesloten (IP68) en daardoor geschikt voor gebruik in het noodtoilet. Voor dit noodtoilet zijn 3 BM24R loadcellen, met een individuele capaciteit van 250kg, geïnstalleerd, elk onder een aparte tank (voor water, urine en fecaliën). Deze krachtopnemers hebben een geïntegreerde statische overbelastingsbeveiliging. Ze worden gebruikt in combinatie met accessoires voor een juiste en optimale krachtinleiding, die door Zemic op maat zijn gemaakt voor dit project.

Ring torsie krachtopnemers   BM24R ring torsie krachtopnemer

Fecaal Slib Laboratorium 

In 2018 werd het nieuwe Fecaal slib laboratorium in Delft bij het IHE Instituut voor Water Educatie geopend. Dit laboratorium is het eerste in zijn soort buiten Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië en maakt het mogelijk voor studenten en professionals over de hele wereld om menselijke uitwerpselen te onderzoeken. Dit geavanceerde laboratorium en de high-tech oplossingen die door IHE zijn ontwikkeld, zijn gefinancierd door de Bill en Melinda Gates Foundation. Eén van de high-tech oplossingen is het integreren van weegmogelijkheden om het onderzoek en de gezondheidskwaliteit in derdewereld landen te verbeteren.

Voor meer informatie:

https://www.zemiceurope.com/nl/case-studies/Emergency-Toilet_NL 

Zemic Europe B.V.

Zemic is one of the world leaders in the development and manufacturing of strain gages, loadcells and miniatures sensors. Established in 1965 in China with subsidiaries in Europe and USA.

 

Zemic manufactures in a 90.000 m2 high-tech plant with a capacity to produce 50 million stain gages, 5 million sensors and over 1 million industrial load cells with capacities of 5 gram up to 500 Ton. The R&D staff of more than 200 engineers is supporting our worldwide relations with new developments and custom build sensors.

 

Zemic is an ISO9000 certified company gained OIML, CE, NTEP, ATEX and FM certificates. Our products are produced according RoHS directives. In order to assure customer satisfaction Six Sigma management has been implemented.

 

Zemic is committed to create value in order to assist our customers to differentiate its products in their market.