Voorbereiden van studenten op de dagelijkse praktijk

De ontwikkelingen in de analytische chemie volgen elkaar in rap tempo op. Complexe technieken lijken de norm te zijn geworden, in plaats van de uitzondering. Via onderwijsprogramma’s worden studenten getraind in het begrijpen en beheersen van deze geavanceerde analytische technieken. Toch is er een kloof tussen de academische wereld en de dagelijkse praktijk. Peter Schoenmakers en Mimi den Uijl van de UvA geven tijdens LabAnalyse een duo-presentatie over de aansluiting van onderwijs op de praktijk.

In het echte leven zijn mensen niet op zoek naar geavanceerde technieken. In plaats daarvan proberen ze monsters te analyseren en problemen op te lossen. Voor een deel wordt dit aangepakt door de COAST-talentprogramma’s, waarin beroepsgerichte BSc (HLO) en academische MSc-studenten worden blootgesteld aan een veel breder scala aan technieken en problemen dan een enkele instelling kan dekken.
Ondanks al deze onderwijsprogramma’s kunnen studenten nooit 100% voorbereid zijn op de grote verscheidenheid aan taken die hen te wachten staan in de praktijk. Elke taak heeft zijn eigen eisen, gerelateerd aan de soorten vragen, de behandelde monsters en de beperkingen van de organisatie.

Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u de lezing van prof. dr. Peter Schoenmakers en Mimi den Uijl van de UvA bijwonen? Schrijf dan nu in voor een bezoek aan LabAnalyse.

Website: