Vermogenselektronica in de toekomst nog belangrijker binnen Industrie 4.0

Industry 4.0 gaat over combinaties van sensoren, IoT en artificial intelligence (AI) die leiden tot decentrale systemen die monitoren en bijsturen op basis van een veelheid aan informatie. De aanname dat alles van tevoren kan worden bedacht, is overboord gegooid. In plaats daarvan ontstaat een industrie die zichzelf bijstuurt op basis van feiten. Industry 4.0 is veel meer dan het verbinden van devices en machines. Bedrijven die nu al businesswaarde (BW) uit IoT halen, gebruiken op een slimme manier de data die beschikbaar zijn vanuit de volgende technologieën: Operationele technologie, Informatietechnologie en Toekomstige technologie.

Door sensoren te plaatsen en te combineren met andere technologieën verzamel je data die je kunt omzetten in inzichten die leiden tot een gedragsverandering. De waarde van Industry 4.0 zit hem dus niet in het feit dat we sensoren op apparaten kunnen plakken, maar in contextbewuste, relevante data die leiden tot inzichten waarop direct actie kan worden ondernomen. Die acties hebben onder meer een kortere time-to-market en lagere kosten als doel.

Don Schriek van Excelsys zal namens Acal BFi een lezing geven waarin hij ingaat op de wensen en mogelijkheden waar industrie 4.0 om vraagt en in de toekomst nog meer om gaat vragen. De focus ligt op het bekijken van de toekomstverwachtingen van industrie 4.0 bij het communiceren met power supplies. De huidige mogelijkheden worden live gedemonstreerd.

Klik hier voor het complete programma en meld u aan voor een gratis bezoek.