Trillen, temperatuur, vocht, wanneer faalt uw product?

tvBij het ontwerp van een product moet er goed rekening gehouden worden in welke omstandigheden een product terecht kan komen. Naast gebruik is bijvoorbeeld logistiek ook zeer belangrijk en wat als een product valt? Uiteindelijk gaat het erom dat het eindproduct doet wat wordt verwacht zonder vroegtijdig te falen. De leden van Platform Omgevingstechnologie (OEM’ers, testhuizen en equipment leveranciers) delen op 25 november hun ervaringen met de markt tijdens de Showcase.

Pieter Nuij van NTS Group opent het programma van de showcase met de lezing ‘We weten/meten het nog niet’. Pieter Nuij Senior System Architect bij NTS Systems Development beschrijft vanuit de praktijk hoe zij omgaan met wensen en testen. In elk product creatie proces wordt er naar gestreefd zo vroeg mogelijk in het proces de onzekerheden in kaart te brengen en deze vervolgens af te bouwen. De eerste stap is een duidelijke wensspecificatie van de opdrachtgever. In de initiële fase van dit proces is de wensspecificatie op onderdelen vaak nog onduidelijk en ontbreken mogelijk zelfs nog essentiële punten. Door met de opdrachtgever te overleggen hoe de gewenste specificaties uiteindelijk gemeten moeten worden, blijken discussies over de wensspecificaties extra diepgang te krijgen en sneller te convergeren. Ook binnen het ontwerpteam leiden concrete vragen als “maar hoe meten we dat dan?” vaak tot een andere benadering van het probleem, dat daardoor duidelijker kan worden geformuleerd. Deze ervaringen worden toegelicht aan de hand van het ontwerpproces van een transport gereedschap voor extreem trilling gevoelige optische apparatuur.