Smart Highways: DevClub kijkt mee met Heijmans

Op 12 maart 2015 ging de Development Club op bezoek bij Heijmans in Rosmalen. Naast de visie van Heijmans op Smart Highways, het gebruik van nieuwe producten en bijbehorende elektronica in wegen, legden zij ook een tweetal concrete uitdagingen voor aan de leden.

Het concept-programma zag er als volgt uit:

13.00 – 13.30    Ontvangst
13.30 – 14.00    Development Club
14.00 – 14.30    Introductie Heijmans en visie op Smart Highways
Heijmans has developed a vision, called Smart Highway, on leading the conservative world of road construction towards using new products. In the Smart Highway project new areas of knowledge, populated with cooperate partners, are necessary, such as glow-in-the-dark materials, sensors, interactive control devices et cetera. Therefore, Heijmans’ Smart Highway is also a platform for the cooperation with innovative parties that help Heijmans thinking of an application in road construction.
Gerard de Leede, Heijmans
14.30 – 14.45    Pauze
14.45 – 15.30    Case 1: Elektronica in de weg
Innovatie is binnen Heijmans een “hot topic”. Binnen de visie “Smart Highway” ontwikkelt Heijmans verlichtingselementen die in de wegenbouw gebruikt kunnen worden. Bij het plaatsen van individueel adresseerbare verlichtingselementen in wegen zijn er verschillende uitdagingen door het weer en de dynamiek in en om het wegdek. Heijmans gaat graag in discussie welke mogelijkheden er zijn voor elektronica in het verharde wegdek en welke alternatieven er zijn in de gehele weg, berm, vangrail, etc?
15.30 – 16.15    Case 2: Smart Lighting
Binnen de visie “Smart Highway” wordt gekeken naar de mogelijkheden van smart lighting. Welke mogelijkheden zijn er om weggebruikers en hun gedrag te detecteren en hoe is de verlichting daarop aan te passen. Heijmans kijkt samen met de Developmet Club naar manieren om deze data te verzamelen, welke sensoren en detectiemogelijkheden zijn mogelijk? De vervolg vraag is op welke manier de verzamelde data verwerkt kan worden waardoor verlichting op wegen kan worden toegespitst op de weggebruikers.
16.15 – 16.45    Rondleiding Heijmans
16.45 – 17.30    Afsluitende borrel