Slimme en gezonde gebouwen door sensortechnologie

Weten we wel wat er in onze gebouwen omgaat? Hoe ze écht gebruikt worden, niet in theorie maar in de praktijk? Of de ruimtes en dienstverlening (nog) beantwoorden aan de behoeften? En wat de gebruikerservaring is?

De meeste organisaties hebben hier nauwelijks zicht op. Door gebouwgebruiksdata te capteren en te vertalen in bruikbare inzichten kunnen we gebouwen responsiever maken. Hierdoor worden nieuwe scenario’s mogelijk, die

  • De ervaring van de bewoners verbeteren (via een reeks gebruiksvriendelijke touchpoints mensen in realtime assisteren bij hun gebruik van gebouwdiensten)
  • De dienstverlening efficiënter maken (waarbij niet meer gewerkt volgens rigide schema’s maar op basis van echte gegevens, die proactief de dienstverlening aansturen en dienstverleners inzetten waar ze echt het verschil kunnen maken)
  • De waarde van de gebouwen verhogen (niet zomaar vierkante meters verhuren, maar een perfect getunede werkomgeving aanbieden die aantoonbaar de productiviteit en het welzijn van mensen verhoogt)

Tijdens deze sessie laat Gilles Ghyssaert u zien hoe technologie dit mogelijk maakt, welke scenario’s nu al in de praktijk worden gebracht en wat hiervan de return is.

De spreker heeft geen toestemming gegeven voor het downloaden van een handout.

Website: