Process Analytical Technology: verbeteren van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid

Er is een steeds groter wordende behoefte in uiteenlopende industrieën (chemie, olie en gas, farmaceutica, voeding, agro, enz.) om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van productieprocessen te verbeteren. Een belangrijke manier om dit te bereiken is Process Analytical Technology (PAT), een multidisciplinair veld waarin analytische methoden en sensoren in de fabriek worden ontwikkeld en ingezet om kritische procesparameters te bewaken.

Henk-Jan van Manen van Nouryon bespreekt in zijn presentatie de belangrijkste PAT-onderwerpen, methodeselectie, representatieve bemonstering, engineering en data-analyse. Ook behandelt hij industriële cases van Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals). De nadruk zal liggen op het gecombineerde gebruik van spectroscopie (bijvoorbeeld NIR en Raman) en chemometrie om chemische concentraties direct in de proceslijn te meten. Het laatste deel van de presentatie geeft een overzicht van de rol die PAT zal spelen in de vierde industriële revolutie, ook bekend als Industry 4.0. PAT zal onder andere invloed hebben op autonome procesbesturing.

De take-home boodschap van deze presentatie zal zijn dat het meenemen van analytische chemie van het laboratorium naar het monster (bijvoorbeeld de proceslijn) specifieke inspanningen vereist. Ook brengt het uitdagingen met zich mee die de moeite waard zijn om aan te pakken met het oog op de gunstige impact op de industrie en samenleving.

Bent u geïnteresseerd in deze presentatie? Schrijf dan nu in voor een bezoek aan LabAnalyse.

Website: