PENKO mag wettelijke keuringen en herkeuringen uitvoeren.

De definitie van een weegsysteem is: “een meetinstrument dat dient om de massa van een lichaam te bepalen door gebruik te maken van de werking van de zwaartekracht op dit lichaam”. Weegsystemen moeten in Nederland voldoen aan de Metrologiewet, een wet die op zijn beurt weer gebaseerd is op de Europese richtlijnen voor niet automaten 2014/31/EU “over de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten over het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen” en voor automaten 2014/32/EU “betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten”. Alle weegsystemen die gebruikt worden voor onder andere handelstransacties, het vullen en/of controleren van voorverpakte goederen alsmede medische en farmaceutische doeleinden moeten niet alleen aan de wettelijke eisen voldoen maar bovendien gekeurd en van de nodige verzegelingen, opschriften en merktekens voorzien zijn. Om een dergelijke keuring uit te mogen voeren moet men bevoegd zijn. PENKO kon voor zijn klanten al wettelijk vereiste herkeuringen, bijvoorbeeld na het uitvoeren van een reparatie, verzorgen. Nu mogen in heel Europa bij opleveringen CE keuringen, inclusief de eerste, uitgevoerd worden inclusief het aanbrengen van de vereiste verzegelingen en merktekens. Bijzonder is, dat zowel niet-automatische, zoals plateau’s en weegbruggen, als automatische, denkt u aan vulinstallaties en controlewegers, door PENKO gekeurd mogen worden. En dat allemaal tot een maximaal gewicht van 60 ton.

PENKO Engineering B.V.

PENKO Engineering B.V. is een Nederlandse onderneming, sinds 9 november 2009 gevestigd in Ede, en onderdeel van de wereldwijd actieve organisatie ETC Inc. Vandaar dat onze web site ook Engelstalig is. Vanzelfsprekend wordt u verder door ons gewoon in het Nederlands te woord gestaan en vindt onze correspondentie in het Nederlands plaats.

Wij leveren een uitgebreide collectie krachtopnemers, instrumenten en besturingen, ontworpen voor het nauwkeurig en met hoge snelheid wegen en doseren. Onze instrumenten combineren een hoge snelheid met een hoog oplossend vermogen. Hierdoor wordt een vroegere tegenstrijdigheid uitgeschakeld. Ondanks hoge productiesnelheden blijft een hoge nauwkeurigheid gehandhaafd. Verder verzorgen wij accessoires zoals platforms, montagetoebehoren, versterkers, aanwijsinstrumenten en software voor het registreren en presenteren van meetresultaten.

WAAROM METEN MET HOGE SNELHEID EN HOOG OPLOSSEND VERMOGEN?
1. meer mogelijkheden om ongewenste dynamische effecten te onderdrukken.
2. betere bepaling van het afslagpunt.
3. nauwkeuriger vaststelling van het breekpunt.
WAARDOOR
1. het gewicht/de belasting beter wordt vastgesteld.
2. nauwkeuriger wordt gedoseerd/gevuld.
BIJ
1. wegen van bewegende goederen, zoals bandwegers, controlewegers en rijdende wegers.
2. snelle vulmachines en doseerinstallaties.
3. apparatuur voor destructieve krachtmeting.

Ook kunnen wij volgens klantenspecificaties onderdelen of combinaties van onderdelen verzorgen voor enkelmalige toepassingen of voor de integratie in machines of apparaten.