PENKO lanceert het meerkanaals Omega weegconcept, Smart Industry wordt werkelijkheid.

De toekomst voorspellen blijft koffiedik kijken. Toch valt er soms iets te ontdekken. Want waar gaat het met Smart Industry om? Onderlinge connectiviteit, of te wel meerdere meet-/regelinstrumenten die, dankzij het onderling verbonden zijn, als één gehele besturing functioneren. Het PENKO Omega concept biedt een “doorkijkje” naar deze toekomst.

Ondanks de talloze vernieuwingen in het concept, blijft de basis vertrouwd, weeginstrumentatie met een nauwkeurigheid van 10 000 d (0,001 %), een meetsnelheid van 1 600/s en een inwendig oplossend vermogen van maar liefst 24 bits. Stuk voor stuk eigenschappen die het bewaken van snel veranderende gewichten mogelijk maken, bijdragen aan het filteren van ongewenste neveneffecten zodat ook dynamische toepassingen optimaal controleerbaar worden.

De Omega beschikt verder, per rack met tot 16 wegers, over een eigen vrij programmeerbare besturing (PLC). Per systeem zijn verder tot acht racks koppelbaar, wat tot 128 weeg-/meetsystemen als één besturing inzetbaar maakt. Voor dit gedeelte zijn kaarten met in- en uitgangen, zowel digitaal als analoog, beschikbaar. Ook meetsystemen voor andere eenheden, zoals druk, temperatuur, vochtigheid en dergelijke zijn te controleren. Deze meetsystemen zijn, naar keuze, analoog of digitaal, aan te sluiten. Los hiervan heeft iedere weger zijn eigen verwerkingseenheid met in- en uitgangen. Dit zorgt ervoor dat de besturing gelijktijdig op drie niveaus plaats vindt, per:

weger, de gewichtscontrole/dosering.

besturing, de niet-gewichtsafhankelijke programma-afloop.

compleet systeem, de communicatie met randapparatuur en bovenliggende systemen.

Op deze wijze functioneert het geheel als één systeem terwijl desondanks de drie cyclustijden elkaar niet beïnvloeden hetgeen een optimale functionaliteit en flexibiliteit waarborgt.

De mogelijke toepassingen zijn onder andere meerkops vulinstallaties, gewichtssorteermachines, grote doseer- en menginstallaties, de bewaking van uitgebreide goederenopslag zoals in silobatterijen en dergelijke.

U ziet, de toekomst is dichterbij gekomen.

PENKO Engineering B.V.

PENKO Engineering B.V. is een Nederlandse onderneming, sinds 9 november 2009 gevestigd in Ede, en onderdeel van de wereldwijd actieve organisatie ETC Inc. Vandaar dat onze web site ook Engelstalig is. Vanzelfsprekend wordt u verder door ons gewoon in het Nederlands te woord gestaan en vindt onze correspondentie in het Nederlands plaats.

Wij leveren een uitgebreide collectie krachtopnemers, instrumenten en besturingen, ontworpen voor het nauwkeurig en met hoge snelheid wegen en doseren. Onze instrumenten combineren een hoge snelheid met een hoog oplossend vermogen. Hierdoor wordt een vroegere tegenstrijdigheid uitgeschakeld. Ondanks hoge productiesnelheden blijft een hoge nauwkeurigheid gehandhaafd. Verder verzorgen wij accessoires zoals platforms, montagetoebehoren, versterkers, aanwijsinstrumenten en software voor het registreren en presenteren van meetresultaten.

WAAROM METEN MET HOGE SNELHEID EN HOOG OPLOSSEND VERMOGEN?
1. meer mogelijkheden om ongewenste dynamische effecten te onderdrukken.
2. betere bepaling van het afslagpunt.
3. nauwkeuriger vaststelling van het breekpunt.
WAARDOOR
1. het gewicht/de belasting beter wordt vastgesteld.
2. nauwkeuriger wordt gedoseerd/gevuld.
BIJ
1. wegen van bewegende goederen, zoals bandwegers, controlewegers en rijdende wegers.
2. snelle vulmachines en doseerinstallaties.
3. apparatuur voor destructieve krachtmeting.

Ook kunnen wij volgens klantenspecificaties onderdelen of combinaties van onderdelen verzorgen voor enkelmalige toepassingen of voor de integratie in machines of apparaten.