NanoFlowSizer: innovatieve technologie voor continue inline nanodeeltjesgroottekarakterisatie in colloidale systemen en nanosuspensies

InProcess-LSP, opgericht in 2014 door ex-MSD medewerkers, is gespecialiseerd in proces analytische technologie (PAT) en levert verschillende analytische services op het gebied van methode-ontwikkeling, troubleshooting, training en instrument ontwikkeling. Het is de passie voor de ontwikkeling en implementatie van klantgerichte proces analytische (PAT) oplossingen die ons drijft.
De NanoFlowSizer, het eerste commerciële proces analytische instrument voor deeltjesgroottekarakterisering van nanodeeltjes in stromende nanosuspensies, is door INPROCESS-LSP ontwikkeld en in maart 2019 geïntroduceerd.

De NanoFlowSizer is een innovatief meetinstrument voor het meten van de deeltjesgrootte en de verdeling van nanodeeltjes in turbide dynamische suspensies voor deeltjes in de grootte van 10 tot 1000 nm. Het instrument kan worden ingezet in zowel een procesontwikkelings-/productieomgeving (inline) als in een laboratoriumsituatie (offline). Voor inline-metingen wordt gebruikgemaakt van doorstroomcellen waarbij niet-invasief gemeten wordt. Dit maakt de techniek bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld steriele processen. In een laboratoriumomgeving kan worden gemeten met microflowcellen, cuvetten of vials. De modulaire opzet van het systeem maakt configuratie van de NanoFlowSizer voor elke situatie eenvoudig. De NanoFlowSizer biedt tevens unieke mogelijkheden voor het bestuderen van de deeltjesgroottedynamiek ter ondersteuning van product en de procesontwikkeling.

De NanoFlowSizer maakt gebruik van Spatially Resolved Dynamic Light Scattering (SR-DLS), waardoor in tegenstelling tot standaard DLS veel hogere concentraties zonder verdunning en direct in-flow gemeten kunnen worden. DLS is gebaseerd op het meten van de fluctuatie in lichtverstrooiing, veroorzaakt door de interactie van licht met de bewegende (door diffusie) gesuspendeerde deeltjes aanwezig in de vloeistof. Uit het patroon van lichtverstrooiing worden deeltjesgroottekarakteristieken afgeleid. Dit kan normaal gesproken alleen als de suspensie zelf niet in beweging is, omdat dan geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen de diffusie van deeltjes en de beweging van de suspensie zelf.

De NanoFlowSizer maakt gebruik van een unieke (gepatenteerde) methodiek om diffusie van nanodeeltjes te kunnen onderscheiden van de beweging (flow) van de suspensie zelf. De deur is hiermee geopend voor nieuwe toepassingsmogelijkheden binnen verschillende industrieën, zoals (bio)farma, voeding, inkt en universiteiten.

Figuur 1. De NanoFlowSizer bestaat uit een base unit met onder andere de lichtbron, verbonden met de probe unit. Deze is modulair opgebouwd, om zowel offline als inline de grootte van nanodeeltjes te meten. Aansturing van instrument, data acquisitie en dataverwerking worden gecontroleerd door Xspergo software.

Bezoek de stand InProcess-LSP op LabAnalyse 2019 op donderdag 7 november.
Registreer hier voor een bezoek.

Website: