Maak kennis met het vernieuwde LED event!

Het voormalige LED Event van de FHI-branche Industriële Elektronica krijgt een metamorfose. Het evenement heet voortaan LED Lighting & Technology Conference. Ook inhoudelijk is er gekozen voor een andere benadering. Kees Cleton van Helvar en Hanneke Debeij van Luxendi, nauw betrokken bij het opzetten van dit FHI-event, vertellen over de nieuwe opzet.

Het voormalige LED Event gaat al jaren mee, maar technologie staat nooit stil. Debeij is dan ook kort en krachtig over de noodzaak voor het inslaan van een nieuwe koers: “We hebben te maken met een afgeroomde en inzakkende LED-markt. Ook kwamen er minder bezoekers en exposanten.”

Verandering was dus nodig. Allereerst koos de eventorganisatie voor een nieuwe titel: LED Lighting & Technology Conference. Cleton legt uit waarom hiervoor is gekozen: “Het event is bedoeld om technologie en kennis te delen op een hoog niveau. Ook moet het event interessant zijn voor lichtbedrijven, lichtontwerpers, ingenieursbureaus en adviseurs, en met deze doelgroep interactie krijgen.”

Ook inhoudelijk is er het nodige veranderd. Cleton vertelt: “Binnen het lezingenprogramma is de keuze gemaakt om naar inhoudelijk technische presentaties met veel nieuwigheden te gaan, met externe, en zo mogelijk onafhankelijke, sprekers.” Debeij tekent daarbij op aan dat het lezingenprogramma zich nog meer zal focussen op kennisoverdracht.

De twee noemen een groot aantal onderwerpen die zij graag de revue willen zien passeren tijdens de LED Lighting & Technology Conference. Cleton: “Standaardisatie van communicatieprotocollen en specifieke LED-technologie als Human Centric lighting zijn interessante thema’s. Standaardtechnieken als drivers, led modules krijgen wat minder aandacht.”

Debeij vult aan: “Andere thema’s zijn IOT-mogelijkheden, smart lighting, kleuren en spectrummogelijkheden bij planten, producten (zoals food) en mensen. De nieuwste producten en innovaties moeten aandacht krijgen. Uiteindelijk is de vraag, wat wil onze klant weten? Hoe kan hij of zij er geld mee verdienen? Die insteek moet meer geventileerd worden.”

Inhoudelijk is er voor een aantal toepassingsgebieden van LED al wat meer duidelijkheid in het lezingenprogramma: “Op het gebied van protocollen is er aandacht voor vernieuwing in het DALI2-protocol en nieuwe efficiënte draadloze technieken als Bluetooth low energy. Belangrijk onderdeel is dat licht meer is dan alleen een noodzakelijk onderdeel binnen een gebouw. Comfort door verlichting en well-being door goede verlichting zijn onderwerpen die belangrijker gemaakt moeten worden in het ontwerpproces.”

Met deze wijzigingen willen de LED Lighting & Technology Conference ook nieuwe doelgroepen aanboren. Debeij hoopt bijvoorbeeld vooral op bezoekers vanuit de overheid en aanverwante organisaties. En Kees Cleton klinkt even ambitieus voor het doen slagen van dit vernieuwde event: “Deze conference moet een netwerkevent worden voor de totale verlichtingsbranche waar de nieuwste technieken en ontwikkelingen gedeeld worden. We gaan voor een bredere scope vanuit de verlichtingsmarkt naar een zeer inhoudelijk event. Hoogwaardige content is het doel.”