Lemmersessie 2015

De jaarlijkse Lemmersessie heeft op de donderdagavond van 11 juni 2015 en de vrijdag van 12 juni 2015 plaatsgevonden.

Op de vrijdag startte het programma om 09.00 met een tweetal lezingen, één gericht op techniek en één gericht op ondernemerschap. Na het lezingenprogramma presenteerden een drietal marktpartijen, waaronder Da Vinci Laboratory Solutions en Splendo Nanotech, een concrete case waarover de DevClub vervolgens in groepen heeft gebrainstormd. Na afloop konden liefhebbers maar ook beginners nog het water op om te zeilen.

Programma

Donderdag 11 juni (optioneel):
19.00 – 21.00 uur Walking dinner
21.00 – Informeel samenzijn
Vrijdag 12 juni:
08.30 – 09.00 Ontvangst & opstellen Be Proud & Show It
09.00 – 09.40 Martin Pleging (Do-united) – Creëren en managen van verwachtingen bij de klant
09.45 – 10.25 Gregor Klemencic (Ease Of Use) – Belang van usability design in de elektronica-ontwikkeling
10.30 – 11.30 Introductie cases
Case 1 – Da Vinci Laboratory Solutions
Voor een analytische toepassing op het gebied van massaspectrometrie hebben we een snelle methode nodig om het monster te kunnen introduceren in de mobiele massaspectrometer.
We maken hierbij gebruik van een adsorptiemateriaal waaraan de te bepalen analyten op geadsorbeerd zijn. Deze analyten moeten dmv opwarming weer vrijgemaakt worden voor de analyse. Voor deze specifieke toepassing is het van belang dat ca. 100mg adsorptiemateriaal zeer snel opgewarmd en afgekoeld wordt met behulp van een minimale hoeveelheid energie/vermogen. Het maakt deel uit van een mobiele opstelling welke gebruikt maakt van batterijen, het is dus van belang dat het benodigde vermogen zo klein mogelijk blijft. Begintemp = 20C, Eindtemp = 250C, opwarm- en afkoeltijd maximaal 30 seconden
Case 2 – Splendo Nanotech
Ontwikkeld een wearable die vitale lichaamsfuncties kan monitoren en diagnoses kan stellen, voor het hardware ontwerp ligt er nog een vraagstuk / uitdaging.
11.30 – 13.00 Uitwerken cases
13.00 – 13.30 Lunch (uitreiking Delphi 2015)
13.30 – 14.00 Presentatie uitkomsten cases
14.00 – 17.00 Middagactiviteit (optioneel)