Inzet FT-IR bij milieuonderzoek naar microplastics

Het plastic probleem is een onderwerp dat niemand zal zijn ontgaan. Greenpeace voert niet alleen actie voor een beter milieu, ze doet ook al jaren wetenschappelijk onderzoek naar de karakterisering van micropastics als milieuverontreinigende stof.
Dr. David Santillo, Senior Scientist bij Greenpeace Research Laboratories vertelt in zijn keynote over de geboekte vooruitgang en de uitdagingen bij het gebruik van FT-IR in dit onderzoek.

Greenpeace Research Laboratories voert routinematige FT-IR-analyses uit op plastic en microplastics.
Zij doen dat niet alleen ter ondersteuning van de wereldwijde campagnes van Greenpeace, maar ook ter ondersteuning van collaboratief onderzoek met academische onderzoeksgroepen in universiteiten en andere instituten.

Dr. David Santillo van Greenpeace Research Laboratories deelt in zijn presentatie de recente ontwikkelingen en ervaringen met de toepassing van FT-IR voor de documentatie en karakterisering van milieuvervuiling met microplastics. Hij geeft inzicht in de uitdagingen waar zij dagelijks tegenaan lopen.

Bent u geïnteresseerd in deze presentatie? Schrijf dan nu in voor een bezoek aan LabAnalyse.

Website: