Groene waterstoftechnologie op industriële schaal

In Nederland produceert de industrie jaarlijks zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 uitstoot vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderen fors. Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.

ECN.TNO werkt samen met partners aan de benodigde kostendaling en opschaling van de elektrolysers.

Zo worden er in het nieuwe Faraday lab in Petten (zie hier voor een korte beschrijving) nieuwe ontwerpen en componenten ontwikkeld en getest onder verschillende condities. Daarnaast werkt een consortium van partijen samen in de ‘Hydrohub’ in Groningen die begin volgend jaar gereed is (zie hier). Voor daadwerkelijke implementatie in de praktijk wordt tevens gewerkt aan een fieldlab in Rotterdam ( zie hier). Deze infrastructuur dient te zorgen voor een snellere ontwikkeling van groene waterstof en ook dat meerdere (Nederlandse) technologie bedrijven actief kunnen worden in de gehele toeleveringsketen.

In de afsluitende lezing tijdens het Instrumentatie & Analyse event zal Lennart van der Burg, Business Developer Green Hydrogen bij ECN.TNO, een beeld geven van de voorwaarden en kansen van de productie van groene waterstof op industriële schaal.

 

Susanne van Boxtel

Susanne van Boxtel

Sr. Projectmanager branche Industriele Automatisering

E-mail: susanne@fhi.nl
Telephone: 0031 (0)33-465 75 07