Foutmaskering bij serieschakeling van veiligheidscomponenten

nood-uit in serie

Veiligheidsvoorzieningen voor machines en installaties zijn vaak voorzien van mechanische veiligheidsschakelaars, die in het algemeen in serie zijn geschakeld daar waar er sprake is van meerdere toegangen tot de machine of installatie. Volgens de Machinerichtlijn kan in deze serieschakeling ook een noodstop worden opgenomen. Een onderbelicht probleem is daarbij de foutmaskering, waaraan aandacht gegeven dient te worden om gevaren voor de medewerkers te verkleinen. Met de Safety Emergency Unit, oftwel SEU, heeft BERNSTEIN een eenvoudige electrische oplossing ontwikkeld, waarmee foutmaskering tot het verleden behoort.
De Safety Emergency Unit kan dankzij de M12 connector eenvoudig in de aanwezige SRF veiligheidsketen worden geintegreerd. “Onze noodstop uitvoering is tot op heden uniek in de markt” bevestigd Philip Aumann, Productmanager bij BERNSTEIN AG. „Met de Smart Safety Sensor SRF vormt de SEU het optimale totaalpakket; een Smart Safety System, voor het electronisch bewaken van veiligheidstoegangen.“ Voegt Philip Aumann toe.
Hoewel in serie geschakeld, is het snel te herkennen welke noodstop geactiveerd is. Elk apparaat in dit Smart Safety System geeft een veelvoud aan data voor intelligente productie, die bijvoorbeeld predictive maintenance mogelijk maakt. Dit is mogelijk door het DCD systeem dat de data van alle sensoren en noodstopapparaten naar de centrale besturing zendt via IO-Link. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig fouten te detecteren en kostbare downtime of zelfs schade aan de machine te voorkomen.

Bernstein AG

BERNSTEIN is bekend om zijn veiligheidschakelaars, sensoren en behuizingen die in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd worden.

Onze focus is beschermen van de operator door machine- en procesbeveiliging. Dit betekent een uitgebreid productportfolio dat volledig voldoet aan de relevante veiligheidseisen in een groot bereik van specifieke toepassingen.