Over FHI

FHI, federatie van technologiebranches, is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse brancheorganisaties voor:

In totaal bundelen deze brancheorganisaties 740 bedrijven, leveranciers van producten en diensten voor de industrie, research & development, wetenschap en de zorgsector. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven bedraagt zes en een half miljard euro. In deze bedrijven zijn in totaal circa 23.000 mensen werkzaam.

Leden van FHI hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan één of meer van de clusters en platforms die binnen de branches bestaan. Ook is limaatschap bij meerdere branches mogelijk.

Een voorwaarde voor het lidmaatschap is dat uw bedrijf actief is met het produceren en/ of in Nederland op de markt brengen van één of meer producten en/ of diensten die zijn gedefinieerd binnen het programma van één van de vier brancheorganisaties.

Historie

De oorsprong van FHI, federatie van technologiebranches ligt in 1956 als de heren F.G. van Drunen en W.J. de Koning besluiten de coöperatieve vereniging “het instrument” u.a. op te richten. Het hoofddoel van de beide
founding fathers
is het organiseren van een beurs voor leveranciers van laboratoriumapparatuur dat vanaf een zolderkamer wordt geregeld. In de Apollohal in Amsterdam start Het Instrument met een bescheiden manifestatie.

In de jaren zeventig neemt de vereniging een eigen kantoor in Soest in gebruik en in 1988 verhuist de beurs naar de Jaarbeurs in Utrecht. Maar in de jaren negentig verandert er veel binnen de organisatie. In 1991 wordt de coöperatieve vereniging omgevormd naar Federatie Het Instrument om eind negentiger jaren FHI, federatie van technologiebranches genoemd te worden. Het bureau is vanaf deze periode niet langer een beursorganisatie, maar ontwikkelt zich meer en meer tot een brancheorganisatie. Tussentijds verhuist de federatie van het organisatiebureau in Soest (dat te klein geworden was) naar een locatie in Amersfoort.

Ook het nieuwe millennium kent voor FHI nieuwe mijlpalen. In 2004 wordt op HET Instrument de één miljoenste bezoeker verwelkomd en op 6 april 2006 wordt het vijftigjarige bestaan van de FHI gevierd.

Sinds september 2008 is FHI gevestigd in Leusden.

Structuur

FHI is een federatie waarvan de vier brancheverenigingen lid zijn. De federatie heeft haar eigen bestuur bestaande uit de vier voorzitters van de aangesloten branches plus een onafhankelijke federatievoorzitter.

De vier brancheverenigingen hebben elk haar eigen bestuur bestaande uit zeven of acht leden. Binnen iedere branche zijn aangesloten lidbedrijven gebundeld in clusters. Dit zijn special interest netwerkgroepen. Elk cluster omvat maximaal veertig bedrijven en elk bedrijf kan opteren voor het lidmaatschap van één of meer clusters.