Engineeren voor product reliability

NB2-1Op 25 november komen tijdens de PLOT Showcase in de 17 lezingen de woorden reliability en levensduur vaak terug. Erik Veninga van TNO Technical Sciences geeft een introductie in reliability en het vakgebied Reliability Engineering. Na een uitleg over wat reliability is en een kort historisch perspectief, worden een aantal belangrijke termen, definities, (statistische) analyses en technieken behandeld. Aan bod komen veder een aantal reliability test en modelling benaderingen en met welk doel deze het beste kunnen worden ingezet. De introductie is gericht op het beoordelen en het inbouwen van reliability vanaf de aanvang van een product-ontwikkeltraject. Philips Lighting geeft een lezing over het voorspellen van levensduur.

Boudewijn Jacobs legt als afsluitende spreker uit hoe Philips Lighting de levensduur van LED verlichting voorspelt met gebruik van omgevingstesten. De levensduurverwachting van LED verlichting is een veelvoud van die van conventionele verlichting. De behoefte aan het gebruik van versnelde testen is hierdoor erg hoog. Uit kostenoogpunt worden de LEDs vaak tot hun uiterste specificaties bedreven waardoor het niet altijd mogelijk is om traditionele versnelde testen uit te voeren. De spreker vertelt hoe omgevingstesten gebruikt kunnen worden om een model op te stellen om de levensduur LEDs te voorspellen. Tevens krijgen de bezoekers inzicht in enkele typische faalmechanismen van de laatste generatie LEDs met bijbehorende versnellingsfactoren.