Een (oudere) machine ‘slim’ maken, hoe werkt dat in de praktijk?

De presentatie van Bas de Koningh (Routeco) en Timo Hamoen (PlantMatiQ) geeft bezoekers praktische tips over wat nodig is om een (oudere) machine ‘slim’ te maken. En: wat doe je met het ophalen, opslaan en verwerken van de data? In 2018 heeft PlantMatiQ succesvol een (oudere) machine omgebouwd naar de laatste stand der techniek. Routeco Nederland heeft hierbij de hardware engineering verzorgd.

De volgende stap is het ‘smart’-gedeelte: data ophalen, opslaan en verwerken. PlantMatiQ is bezig met de ontwikkeling van software waarmee de data wordt opgehaald met een router en verzameld in de cloud. Deze data is vervolgens inzetbaar voor bijvoorbeeld preventief onderhoud. Samen laten PlantMatiQ en Routeco met dit praktijkvoorbeeld zien wat nodig is om een (oudere) machine ‘smart’ te maken en welke mogelijkheden dit vervolgens biedt.

Predictive maintenance

De potentiële voordelen van voorspellend onderhoud komen vaker terug in het conferentieprogramma. Door predictive maintenance toe te passen op cruciale plekken kan hogere beschikbaarheid tegen lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd. Hogere beschikbaarheid van machines tegen lagere onderhoudskosten, wie wil dat nou niet?

Wiljan Vos van Beenen Industrial Automation legt het de toehoorders in zijn lezing uit: door predictive maintenance toe te passen op cruciale plekken kan hogere beschikbaarheid tegen lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd. Nieuwe sensor- en communicatietechnologie zorgt voor uitgebreidere toepassingen en daarmee meer inzicht in de betrouwbaarheid van assets. Door middel van historische data en analyse hiervan wordt er voorspeld wanneer onderhoud uitgevoerd dient te worden. Beenen Industrial Automation presenteert namens Phoenix Contact hoe diverse toepassingen op dit vlak economisch kunnen worden gerealiseerd met behulp van een slim besturingsplatform.

Voorspellend onderhoud door Automated Machine Learning

In de presentatie van Marcel Tuit (Weidmüller Benelux) komt ondubbelzinnig naar voren wat bij ieder ‘Industrial Internet of Things’-traject de eerste vraag hoort te zijn: wat wil ik bereiken? Efficiëntere machines met meer of een kwalitatief hogere output? Minder stilstand? Een nieuw verdienmodel waarbij ik de output van mijn machine als een dienst aanbied? Pas als dit helder voor ogen is, wordt het zinvol om invulling te geven aan bijvoorbeeld voorspellend onderhoud.

De software van Weidmüller zou hier vervolgens behulpzaam voor kunnen zijn. Via een intuïtieve interface is het mogelijk om de data te verrijken door bijvoorbeeld onregelmatigheden in te voeren. Vaak weten machinebouwers zelf het beste wanneer en hoeveel de temperatuur of druk afwijkt van de norm, of welk trillingsverloop duidt op een bepaald soort slijtage. Hoe meer datapunten worden toegevoegd, des te hoger zijn de waarschijnlijkheidspercentage van de verschillende algoritmes. Aan de hand van een praktijkcase wordt dit praktisch toegelicht.

De zesde editie van het Machinebouw event vindt plaats bij 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Registreer u voor een bezoek aan het event. Dat is geheel kosteloos (inclusief koffie, lunch en netwerkborrel) mits u tot de doelgroep behoort.