Een efficiënter datacenter met een nieuwe SLA

Service Level Agreements, daar heeft ieder datacenter mee te maken. Hierin wordt de kwaliteit van de geleverde diensten beschreven. Dankzij een SLA is een afnemer op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt en kan de leverancier erop worden afgerekend als hij niet de afgesproken kwaliteit levert. Met een SLA is eenvoudig te controleren of er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen van diensten. Op basis van een SLA kan ook een kostenplaatje worden gemaakt zodat van tevoren vaststaat hoeveel geld de dienstverlening gaat kosten. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de soort diensten en de invulling ervan. Ook is een SLA geschikt om het kostenplaatje van bestaande diensten in kaart te brengen en eventueel kostenbesparingen door te voeren.

De nadruk van een SLA klimatisering van een datacenter ligt op beschikbaarheid en setpointwaardes waarop het datacenter draait. Maar als je uitgaat van de huidige normeringen, kan er een geheel andere SLA ontstaan. Een goede SLA is namelijk gebaseerd op een bandbreedte en niet op een setpointwaarde. Marius de Klerk van Air@Work zal samen met Niek van der Pas van Minkels een workshop geven waarin ze verduidelijken hoe de nieuwe SLA kan worden vormgegeven, welke waardes en normen van toepassing zijn en hoe hiermee de beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. Wilt u meer weten over hoe u datacenter efficiënter draait?

Meldt u hier aan voor een gratis bezoek.