Terugblik: DevClub te gast bij SRON

Op dinsdag 13 september gaf SRON een kijkje in de keuken hoe zij elektronica ontwikkelen voor toepassingen in de ruimte, waarbij ook ruimte was voor samenwerking met andere bedrijven. Aan de hand van een tweetal cases liet SRON zien hoe zij de elektronica ontwikkelen.

Bekijk hier de foto’s.

Het programma was als volgt:
12.30 – 13.00 Ontvangst met lunch
13.00 – 13.15 DevClub ledengedeelte

Download presentatie

Download elevator pitch Indes IDS

13.15 – 14.00 Introductie SRON
Wie is SRON? Bij welke projecten zijn ze betrokken en wat doen ze voor deze projecten? Welke faciliteiten, mogelijkheden en kennis heeft SRON in huis. Wat heeft een externe partner nodig om samen te kunnen werken met SRON?
Paul Hieltjes, SRON

Download presentatie

14.00 – 14.45 Prototypes voor detector readout elektronica
Toekomstige ruimtemissies zullen gaan om het onderzoeken van de oudste en dus zwakste sterren en sterrenstelsels. Hiertoe ontwikkelt SRON extreem gevoelige super-geleidende detectoren die dit onderzoek mogelijk maken. Deze detectoren meten signalen rond enkele atto Watt en hiervoor moet er elektronica ontwikkeld worden die de detectoren uit kan lezen zonder het ruisniveau te verslechteren. SRON werkt nu aan prototypes van deze readout elektronica voor de toekomstige ruimtemissies. In deze voordracht wordt ingegaan op het doel van de astronomen, de werkingen een super-geleidende detector en vooral de readout.
Martin Grim, SRON

Download presentatie

14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.45 Ontwikkeling van een meetinstrument voor Aerosol metingen
Aerosolen dragen bij aan de klimaatverandering, maar de precieze invloed van deze aerosolen is nog steeds onbegrepen. SRON heeft een instrument ontwikkeld dat in staat is om met hoge nauwkeurigheid de aerosolen in de atmosfeer te meten, op basis van de polarisatie van het licht welke door die aerosolen veranderd wordt. Het instrument, SPEX Airborne, is nu ontwikkeld voor gebruik op een NASA-vliegtuig dat op 20 km hoogte opnamen maakt van de atmosfeer.
Martin Grim, SRON

Download presentatie

15.45 – 17.00 Rondleiding (cleanrooms, ontwikkelafdelingen elektronica, mechanica en lithografie)
17.00– 18.00 Borrel en informeel samenzijn