De digitaliseringopgave en ambitie van de gebouwde omgeving, DigiDealGO

In april werd de DigiDealGO door ongeveer veertig organisaties uit de bouwsector bekrachtigd. Het Digiteam werkt in een digitaliseringsprogramma de ambities en doelen uit voor de gebouwde omgeving. De uitvoering van dit programma wordt ondersteund vanuit het BIM Loket die als kennisplatform en aanspreekpunt rond open BIM-standaarden de aanjager is van de digitaliseringsopgave.

De DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) geeft invulling aan de gezamenlijke ambitie en opgave om de bouwsector versneld te digitaliseren en is het startschot voor het nationaal digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving. Deze digitaliseringsopgave wordt in de Bouwagenda geduid als cruciale randvoorwaarde om ‘de vele uitdagingen en opgaven van de sector te realiseren’.

Het hoger doel is te zorgen voor een veilige, gezonde, duurzame leefomgeving en Nederland toonaangevend en concurrerend te houden. De DigiDealGO moet een impuls zijn voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving en een drijfveer voor productiviteitsgroei.

Stakeholders van de DigiDealGO creëren op basis van een breed kennisnetwerk toegang tot een grote hoeveelheid data en informatie en een uitwisseling daarvan.

Het programma bevat een meer-jaren vooruitblik en een concrete aanpak voor dit jaar. Ieder jaar zullen de deelnemende partijen zich inspannen om het programmaplan in lijn met uitgansprincipes bij te werken op basis van vooruitschrijdende inzichten.

De ambities van het Digiteam zijn duidelijk:

  1. het delen van informatie
  2. informatie op afroep beschikbaar maken
  3. het makkelijker maken van de toepassing van informatie en kennis
  4. van informatie naar innovatie.

Meld u nu aan als bezoeker van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour en laat u tijdens de presentatie van Jacqueline Meerkerk en Richard Tieskens voorlichten over DigiDealGO, de ambities en de voortgang in digitalisering van de gebouwde omgeving. Aanmelden kan via deze link.

De conferentie vindt tegelijk plaats met het evenement Smart Homes & Intelligent Buildings. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

Website: