De conferentie Bits, Bricks & Behaviour

Ieder jaar organiseert de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aan te kaarten en om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen.

Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies en facility managers worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland. Het technisch verbeteren van gebouwen is een uitermate actuele kans voor gebouweigenaren, facility managers en gebruikers. De conferentie Bits, Bricks & Behaviour kan bogen op een jaarlijks stijgende interesse en toenemend bezoekersaantal.

De conferentie vindt tegelijk plaats vinden met het evenement Smart Homes & Intelligent Buildings. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

Het programma van Bits, Bricks & Behaviour richt zich op kennisoverdracht in techniek (Bits), gebouwen (Bricks) en het gedrag en toepassingen bij eindgebruikers (Behaviour). Deze drie thema’s zullen in de vorm van drie tracks ingevuld worden tijdens het lezingenprogramma. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: welke invloed heeft technologie op de bouw- en vastgoedsector? Wat zijn de voordelen van gebouwautomatisering voor stakeholders? Hoe bevordert gebouw automatisering meer productiviteit en minder bedrijfsuitval? En op welke manier kun je met behulp van technologie een gebouw een andere functie geven? Ook andere thema’s komen aan bod, denk aan het Internet of Things, cyber security, digitalisering, duurzaamheid en de energietransitie.

Piet van Veelen, Voorzitter van de Nederlandse branche organisatie voor Gebouw Automatisering: “Samenwerking is de basis waarop we de uitdagingen van de komende decennia aan moeten gaan. Het klimaatvraagstuk dwingt ons tot integraal en coöperatief werken. We moeten ons de vraag stellen: “Wat is de plaats van technologie”, wat willen we bereiken is een wezenlijke ethische vraag, die we vervolgens technologisch zo goed mogelijk moeten invullen”.

Door de jaren heen heeft de conferentie Bits, Bricks & Behaviour zich ontwikkeld tot de conferentie om kennis op te doen over gebouw automatisering en gebouwbeheersystemen. Toonaangevende bedrijven op het gebied van gebouw automatisering presenteren zich in lezingen en op de informatiemarkt met producten, diensten en de noviteiten uit de branche. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aan te kaarten, maar ook om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen. Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies, facility managers en andere stakeholders worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland.

Bij de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering worden de belangen vertegenwoordigd van de aangesloten bedrijven. Dit betreft naast commerciële en zakelijke belangen ook andere bedrijfsgeoriënteerde belangen. Het delen van het gezamenlijk belang draagt uiteindelijk bij aan hogere kwaliteit en een breder draagvlak voor gebouwautomatisering als entiteit en installatietechniek als geheel.

Website: