Datacenters kunnen aanzienlijk energie besparen, waarbij de beschikbaarheid geoptimaliseerd wordt.

Datacenters zijn grote verzamelplaatsen van apparatuur voor informatietechnologie. Binnen een datacenter worden grote hoeveelheden data verwerkt. Datacenters zijn bedoeld om een betrouwbare efficiente omgeving te creëren voor bedrijfskritische gegevens.

Beschikbaarheid is hierbij van groot belang! Ondanks de clustering van alle activiteiten gebruiken datacenters heel veel stroom om alle applicaties draaiende te kunnen houden. Dit is een van de redenen dat in de regio Amsterdam er een tijdelijke stop is voor het bouwen van nieuwe datacenters. Datacenters kunnen helaas niet zonder stroom, maar zouden deze datacenters wellicht energie efficiënter kunnen opereren?

De huidige datacenters, maar ook nieuw te bouwen datacenters, zijn afhankelijk van koeling. Deze koeling is noodzakelijk voor het goed laten functioneren van de informatietechnologie apparatuur. Koeling is het op een na grootste energie verbruikende onderdeel in een datacenter en hiermee een hoge kostenpost. Wat blijkt is dat veel datacenters met lagere temperatuur set-point waardes opereren dan waarbij de apparatuur technisch blijft functioneren. Er wordt dus aanzienlijk meer energie verbruikt dan noodzakelijk. Vaak zijn deze waardes onderdeel van een Service Level Agreement (SLA). Hierin wordt o.a. vastgelegd wat de beschikbaarheid is van het datacenter en hoe dit wordt geborgd, maar worden ook de binnenklimaat waardes aangegeven. Deze SLA’s zijn statisch en groeien niet mee met nieuwe marktstandaarden. Dit is dus een gemiste kans en een snelle besparing!

(Reeds) In 2008 zijn er door de ASHRAE TC 9.9 nieuwe klimaatrichtlijnen voor datacenters opgesteld. In deze richtlijn blijft de informatietechnologie apparatuur functioneren en wordt beschikbaarheid gegarandeerd. De ASHRAE Technical Comité 9.9 bestaat uit de toeleveranciers van informatietechnologie apparatuur (ITE). Door deze commissie is bepaald en vastgelegd, op basis van de technische mogelijkheden van de apparatuur, onder welke binnenklimaat condities deze blijven functioneren. Deze richtlijn, ‘Thermal Guidelines for Data Processing Environments and Data Centers’, is algemeen geaccepteerd en onderschreven door de toeleveranciers van informatietechnologie apparatuur waardoor dit de marktstandaard is. De ASHRAE TC 9.9 actualiseert deze richtlijn voortdurend op basis van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. Datacenters kunnen op basis van deze richtlijn op hogere en ruimere binnenklimaat setpoint waardes opereren en hiermee aanzienlijk op energie besparen, waarbij de beschikbaarheid wordt gegarandeerd!

Door de huidige vorm van de SLA’s zijn deze technische ontwikkelingen moeilijk te implementeren in datacenters. Hierbij wordt tegen een aantal beperkingen aangelopen zoals, groei en energiebesparende mogelijkheden. Denk aan, energienetwerkcapaciteit en energienetwerkpiekbelasting. Een nog belangrijker, waardevol en duurzaam punt is de te realiseren energiebesparing door de klimaat set-points te verruimen. Hiermee kan aanzienlijk energie bespaard worden en bovendien krijgt dan de restwarmte een grotere waarde wat weer kan bijdragen aan de mogelijkheden voor restwarmte hergebruik van datacenters! En kan mogelijk een van de angels verwijderd worden uit de tijdelijke bouwstop maatregel in de regio Amsterdam.

Het optimaliseren van de beschikbaarheid bij het verruimen van de setpoints van bijvoorbeeld 20°C naar een bandbreedte van 18°C – 27°C kan zonder risico’s worden uitgevoerd als de lucht afdichting geperfectioneerd wordt.

Hoe dit te realiseren in een SLA? Aan welke voorwaardes dient te worden voldaan? En welke besparingen zijn te realiseren? Dit zal uitgebreid besproken worden in de workshop ‘Beschikbaarheid en efficiëntie bepaalt de SLA’ tijdens het IT infra event op 12 november in Amsterdam. Niek van der Pas en Marius Klerk, beide datacenter expert en lid van de NEN-normcommissie “Computerruimten en datacenters” zullen tijdens de workshop ingaan op de SLA en handreikingen geven hoe deze voor klimaatbeheersing in te vullen om te komen tot het energie efficiënt opereren van een datacenter waarbij de beschikbaarheid blijvend gegarandeerd wordt.

Wilt u deelnemen aan dit event en deze workshop bijwonnen, meld u zich dan hier aan.

Air@work

Over Air@Work

Air@Work is leverancier van een energiebesparende en milieuvriendelijke koeloplossing voor datacenters. Het product is gebaseerd op indirecte vrije buitenlucht koeling en indirecte verdampingskoeling.  De Air@Work koeling functioneert binnen de richtlijnen van de Ashrae TC 9.9 2015 en voldoet aan het certificatieschema van Stichting Milieukeur van klimaatbeheersing bij datacenters.

Air@Work levert een uniek product dat een PUE koeling lager dan 1,05 mogelijk maakt.

In vergelijking met conventionele koeltechnieken levert dit tot 90% energiebesparing op.

De werking

Het Air@Work datacenter koelsysteem zorgt met twee gescheiden luchtstromen voor de koeling van het datacenter. Buitenlucht komt niet in contact met de recirculatielucht in het datacenter. Gedurende 80% van het jaar  zorgt het systeem voor koeling aan de buitenlucht. 20% van het jaar wordt er door het verdampen van water in de gebruikte buitenlucht de gewenste afkoeling gerealiseerd.

Het voordeel

Door gebruik te maken van koelenergie van de buitenlucht gecombineerd met water kan er zeer efficiënt gekoeld worden. Het noodzakelijke energieverbruik betreft alleen de energie voor de ventilatoren. Een besparing tot 90% op energiekosten is realiseerbaar in vergelijking tot conventionele systemen. Ook kan de e-infrastructuur aanzienlijk lichter worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de transformatoren en generatoren.

Milieuvriendelijk

Het Air@Work koelsysteem maakt  geen gebruik van milieu onvriendelijke koudemiddelen, maar  van lucht en water als koelmedium.

Betrouwbaar

Het Air@Work koelsysteem is zeer betrouwbaar door het minimaliseren van bewegende delen. Deze bestaan uit ventilatoren en een waterpomp.

Energie efficiënt

Het Air@Work koelsysteem is zeer energie efficiënt door gebruikmaking van toerengeregelde EC ventilatoren i.c.m. een dynamische regeling die regelt op de buiten temperatuur